Wpisy od burza

Dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej zatrzymane przez agentów CBA. W wyniku ich działania, według wstępnych szacunków, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-2020. Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którego ustalenia były wsparciem dla organów ścigania.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby, prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową.  Jest to pierwsza realizacja Biura w tej sprawie.

Śledztwo trwa- CBA planuje kolejne zatrzymania

Prowadzone przez funkcjonariuszy CBA śledztwo ujawniło, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji.

Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółek kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom, mając świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności.

Agenci CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych, prowadzenia działalności gospodarczych, celem zabezpieczenia dokumentacji, przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie oraz składników majątkowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pomoc dla poszkodowanych przez Metropolitan Investment

Zostałeś oszukany przez Metropolitan Investment? Skontaktuj się z naszym biurem lub z współpracującymi z nami dziennikarzami śledczymi, którzy specjalizują się w tego typu sprawach. Uzyskasz wsparcie, darmową pomoc prawną i kontakt do specjalistów, którzy odzyskają Twoje pieniądze. Wejdź na stronę: www.dzienniksledczy.pl/piramidy i wypełnij formularz kontaktowy. Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń, czas odpowiedzi może się wydłużyć do kilku dni, za co z góry przepraszają dziennikarze śledczy.

Pamiętaj- ufaj, ale sprawdzaj

Z pomocą w weryfikacji kontrahentów i inwestycji przychodzi Krajowe Biuro Wywiadu Gospodarczego. Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą oszacować ryzyko inwestycji, a detektywi „prześwietlić” osoby związane z procesem inwestycyjnym. W przypadku wątpliwości co do intencji podmiotu organizującego inwestycje, istnieje możliwość skutecznego zablokowania transakcji.

Gdy klient ma kłopoty z odzyskaniem swoich środków, a kontrahent okazuje się zwykłym oszustem do działań wkracza Krajowe Biuro Windykacji. Wypracowany model odzyskiwania długów, pozwala na skuteczny zwrot zainwestowanych środków. KBW współpracuje z najlepszymi detektywami, prawnikami i dziennikarzami śledczymi- dzięki temu ich działania są profesjonalne, skuteczne i zgodne z przepisami prawa.