Gent – POZ

Informacja z dn. 06.04.2022 r. dot. finalizacji działań 

Szanowni Państwo, zbliżamy się do finalizacji zaplanowanych działań śledztwa dziennikarskiego i windykacji. W związku z powyższym, w celu ustalenia stanu faktycznego wierzytelności i przygotowania końcowych dokumentów, prosimy o przesłanie w terminie do dn. 22.04.2022 r. kopii, kompletu Państwa dokumentów, potwierdzających wysokość i istnienie wskazanej wierzytelności (umowy pierwotne, aneksy, potwierdzenia wpłaty). W przypadku, gdy mają Państwo zawartych kilka umów- to analogicznie skanujemy wszystkie dokumenty z każdej umowy. 

Część klientów przekazywała nam już kopie dokumentów przy podpisywaniu umów, natomiast mamy wymóg prawny, że aktualizacja danych i dokumentów musi być z bieżącą datą wpływu do nas. Ma to na celu wykluczenie sytuacji, że ktoś dokonał zbycia wierzytelności lub zawarł aneks do umowy w ostatnim czasie. 

Dokumenty można przesłać za pomocą formularza na dole strony lub bezpośrednio na adres mailowy: gentpoznan@kbw24.pl – do przygotowania końcowego wyliczenia i podsumowania wierzytelności, wystarczą skany dokumentów. W momencie zaakceptowania przez Państwa rozliczenia końcowego poprosimy o przesłanie kopii dokumentów wraz ze stosownym oświadczeniem pocztą tradycyjną. 

W związku z tym, że część klientów ma dokumenty złożone w różnych kancelariach prawnych lub u pełnomocników, dajemy Państwu czas na przygotowanie skanów dokumentów pierwotnych do dn. 22.04.2022 r.

Jeśli coś jest niezrozumiałe lub mają Państwo problem ze skompletowaniem dokumentów- prosimy o kontakt mailowy lub bezpośrednio z koordynatorem projektu pod numerem: 506506492, wystarczy wysłać SMS z prośbą o kontakt w godz. 10:00- 17:00. 

Osoby, którym przedłużenie umowy wygasa w dniu 08.04.2022 r. prosimy o zaznaczenie opcji przedłużenia umowy na czas nieokreślony- niezbędny do finalizacji działań śledztwa dziennikarskiego i windykacji z możliwością rozwiązania umowy na każdym jej etapie i w dowolnym czasie.

Zespół KBWG i DŚ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przedłużenie umowy śledztwa dziennikarskiego i windykacji na czas nieokreślony- niezbędny do finalizacji działań śledztwa dziennikarskiego i windykacji z możliwością rozwiązania umowy na każdym jej etapie i w dowolnym czasie.Nie wyrażam zgodny na przedłużenie umowy - proszę o zamknięcie umowy.Menu