Kontakt

Krajowe Biuro Wywiadu Gospodarczego
KRS: 0000831678
NIP: 5492458083

Infolinia: +48 12 312 05 03
Adres e-mail: biuro@kbw24.pl

Oddział 1

32-626 Jawiszowice,
ul. Mickiewicza 36

Oddział 2

40-001 Katowice,
ul. Korfantego 138D
(po drugiej stronie ulicy)

Oddział 3

30-644 Kraków,
ul. Puszkarska 7G – K

Kapitał zakładowy: 5 000 zł – opłacony w całości.

Menu