W związku z kontynuacją śledztwa dziennikarskiego/windykacji – prosimy o pobranie pełnomocnictwa, wydrukowanie go, wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: umowy@kbw24.pl. Można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krajowe Biuro Wywiadu Gospodarczego 32-626 Jawiszowice, ul. Mickiewicza 36. Po skompletowaniu pełnomocnictw i pakietu dokumentów będziemy przystępować do „twardych negocjacji windykacyjnych”, których następstwem będzie zwrot Państwa środków. O rozpoczęciu negocjacji i wynikach poinformujemy Państwa w osobnych wiadomościach. Przewidywany czas realizacji około 14-21 dni roboczych. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: umowy@kbw24.pl.

Menu